Categories
Uncategorized

Vozidla s úhradou mýtného

Přehled kategorií vozidel, které podléhají výběru mýtného

Zpoplatnění je stanoveno podle typu vozidla a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci. Dle zákona č. 13/1997 Sb. (Zákon o pozemních komunikacích) úhradě mýtného podléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny.

Vozidla podle emisní třídy:

 1. do třídy EURO IV;
 2. třída EURO V a EEV;
 3. třída EURO VI;
 4. třída CNG-BIO EURO VI.

Vozidla podle počtu náprav:

 1. se dvěma nápravami;
 2. se třemi nápravami;
 3. se čtyřmi nápravami;
 4. s pěti nebo více nápravami.

Vozidla podle kategorie:

 1. Silniční motorové vozidlo – Vozidlo nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny (do této kategorie spadají také karavany a campery)
 2. Autobus – Autobus pro účely mýtného systému je silniční motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, které má v dokladech o registraci uvedenu největší povolenou hmotnost 3 501 kg nebo více a zároveň alespoň jeden z následujících údajů:
  • v poli J. kategorie vozidla … M2 nebo M3 nebo M2G nebo M3G
  • v poli typ (druh) vozidla … “”autobus””
  • v poli S. počet přepravovaných osob včetně řidiče 10 nebo více (nebo součet míst k sezení a stání v polích S.1 a S.2)

Upozornění:

Zvláštní motorová vozidla nespadají do kategorie silničních motorových vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb. (Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) a tudíž nepodléhají povinnosti hradit mýtné na zpoplatněných komunikacích. Tato vozidla jsou vybavena technickým průkazem zvláštního motorového vozidla.

Nezaměňovat zvláštní motorová vozidla se silničními motorovými vozidly zvláštního určení. Silniční motorová vozidla zvláštního určení, jejichž nejvyšší povolená hmotnost je více než 3,5t, podléhají povinnosti hradit mýtné na zpoplatněných komunikacích.