Categories
Uncategorized

Distribuční místa

Specifikace rozsahu zákaznických služeb poskytovaných na distribučních místech

Distribuční místo je místo, kde jsou poskytovány zákaznické služby, a kde je mimo jiné možné registrovat vozidlo v režimu placení předem. Prostřednictvím distribučních míst není možné uzavřít dohodu o podmínkách následného placení v režimu následného placení.

Distribuční místo poskytuje tyto služby:

 • podává všeobecné informace o Systému elektronického mýtného,
 • umožňuje v Režimu placení předem Zaevidování vozidla do Systému elektronického mýtného,
 • umožňuje v Režimu placení předem úhradu Kauce a výdej Elektronického zařízení, jeho vrácení a vrácení Neaktivního Elektronického zařízení (v případě vrácení Elektronického zařízení v Režimu placení předem na Distribučním místě dochází automaticky k ukončení registrace Vozidla v Systému elektronického mýtného),
 • umožňuje v Režimu následného placení, po předchozím Zaevidování vozidla do Systému elektronického mýtného na Kontaktním místě nebo výstavcem Tankovací karty, výdej Elektronického zařízení (po uvedení registrační značky Vozidla a předložení Technického průkazu Vozidla nebo Osvědčení o registraci Vozidla), jeho vrácení a vrácení Neaktivního Elektronického zařízení (v případě vrácení Elektronického zařízení v Režimu následného placení na Distribučním místě nedochází automaticky k ukončení registrace Vozidla v Systému elektronického mýtného),
 • umožňuje úhradu Předplaceného mýtného v Režimu placení předem,
 • umožňuje výběr nevyčerpaného Předplaceného mýtného při současném vrácení Elektronického zařízení,
 • umožňuje dodatečnou úhradu dlužného Mýtného za jízdu Vozidla po Zpoplatněných pozemních komunikacích bez Elektronického zařízení nebo s nefunkčním Elektronickým zařízením po poskytnutí potřebných informací Uživatelem (rekonstrukce trasy dle data, místa a času vjezdu na zpoplatněnou komunikaci a výjezdu z ní),
 • umožňuje podání žádosti o doplacení Mýtného z jiného titulu, než neexistujícího či nefunkčního Elektronického zařízení,
 • umožňuje získat elektronické výpisy Mýtných transakcí za období nejvýše posledních tří (3) let a nejvýše za 45 souvislých dnů včetně metodického vysvětlení k nim,
 • umožňuje v Režimu následného placení a v Režimu placení předem vyměnit Elektronické zařízení v případě jeho technické poruchy nebo jedná-li se o Poškozené Elektronické zařízení, nebo jej nahradit v případě ztráty anebo odcizení a přijímat s tím spojené hlášení o poruše, ztrátě či odcizení,
 • umožňuje příjem žádostí o vytvoření přístupu do Zákaznické samoobsluhy a o obnovení hesla pro přístup do Zákaznické samoobsluhy,
 • umožňuje příjem reklamací, stížností a podnětů,
 • umožňuje příjem hlášení o technických problémech,
 • podává informace o předpokládané výši Mýtného dle Uživatelem sdělených údajů o trase a čase jízdy a kategorii Vozidla,
 • podává informace o detailech vyúčtování a vyjasnění případných námitek k vyúčtování,
 • zajišťuje komunikaci v českém a anglickém jazyce,
 • poskytuje informační materiály v těchto jazycích: čeština, angličtina, němčina, slovenština, polština, rumunština, maďarština, ruština, bulharština, litevština, srbština, turečtina.

Přehled jednotlivých distribučních míst a detailní informace o nich naleznete v sekci seznam distribučních míst, nebo si je můžete prohlédnout na mapě zpoplatněných pozemních komunikací.

Všechny další podrobnosti o obchodních a komunikačních zákaznických kanálech a rozsahu služeb, které poskytují, jsou uvedeny v příslušných ustanoveních smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného, které jsou k dispozici v sekci dokumenty ke stažení.

Přehled jednotlivých distribučních míst a detailní informace o nich naleznete v sekci Seznam distribučních míst, nebo si je můžete prohlédnout na Mapě zpoplatněných pozemních komunikací.

 

 

Seznam distribučních míst