Categories
Uncategorized

Při placení mýtného čekají na dopravce od 1. ledna 2021 změny: klíčové pro řidiče je zavedení sazby pro 5 a více náprav

17. 12. 2020
|

Tisková zpráva

|

Author
Myto cz

Praha, 17. prosince 2020 – Od 1. ledna 2021 vstoupí na základě novelizace nařízení vlády č. 240/2014 Sb. a vyhlášky č. 470/2012 Sb. v účinnost několik důležitých změn v systému elektronického mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny. Mimo jiné se změní sazby mýtného, výše slev i několik dalších parametrů. Síť zpoplatněných komunikací se rozšíří o dva nově otevřené dálniční úseky.

Od 1. ledna 2021 budou sazby mýtného obsahovat tři složky: poplatek za užití komunikace, poplatek za hluk z provozu a poplatek za znečištění ovzduší. Nové poplatky neznamenají automaticky pro každé vozidlo dražší mýtné, v některých kategoriích bude naopak mýtné levnější. Poplatky za znečištění ovzduší a za hluk, které jsou zahrnuté v nově zveřejněných sazbách mýtného od 1. ledna 2021, mají na základě legislativy EU přispět k tvorbě finančních zdrojů pro omezení negativních dopadů těžké nákladní dopravy na životní prostředí. Konkrétním příkladem využití těchto výnosů je investice do výstavby protihlukových stěn. Poplatky za znečištění ovzduší a za hluk jsou již dnes zahrnuty například v mýtných sazbách v Rakousku a Německu. 

Výše poplatku za hluk z provozu je vypočítána podle počtu náprav a hmotnosti vozidla a je ovlivněna denní dobou (denní a noční sazba). Výše poplatku za znečištění ovzduší je určena podle emisní normy, hmotnosti vozidla a počtu náprav. S vyšší normou poplatek klesá, s váhou a počtem náprav stoupá. U vozidel, která splňují emisní normu EURO VI a zároveň jsou poháněna zemním plynem nebo biometanem (výlučně i v kombinaci s jiným typem paliva), je poplatek nulový i pro vozidla nad 12 tun bez ohledu na počet náprav.

Nastavení počtu náprav na palubní jednotce

Od 1. ledna jsou v mýtném sytému nově rozlišeny sazby pro vozidla kategorie M2 a M3 (autobusy) dle aktuálního počtu náprav a u ostatních vozidel je nově zavedena sazba pro 5 a více náprav. 

„Zavedení sazby pro 5 a více náprav musí věnovat pozornost zejména řidiči těžkých nákladních vozidel, kteří jsou dnes zvyklí mít palubní jednotku nastavenou na 4 a více náprav. V případě pěti a více náprav budou muset adekvátně změnit počet náprav na své palubní jednotce, jinak se po 1. lednu dopustí přestupku,“ uvedl Petr Chvátal, provozní ředitel společnosti CzechToll.

Pro dopravce tato změna znamená:

  • Vozidla musí mít na palubní jednotce nastavený skutečný počet náprav, a to i v případě 5 a více náprav (počet náprav 5+ je pak na OBU zobrazen současně diodami 2 a 3).
  • Vozidla v kategorii M2 a M3 musí nově od začátku roku při jízdě po zpoplatněné komunikaci nastavit na palubní jednotce aktuální počet náprav.

Vyšší slevy na mýtném

Současně se změnou mýtných sazeb dojde od začátku roku 2021 ke změnám ve výpočtu slev na mýtném. Mění se mezní hodnoty, které určují výši slevy, i procentuální výše slevy. Velcí dopravci, kteří uhradí na mýtném více 270 tisíc Kč a více, mohou získat slevu na mýtném ve výši 13 procent:

  • mýtné ≥ 65 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 6 %
  • mýtné ≥ 95 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 9 %
  • mýtné ≥ 170 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %
  • mýtné ≥ 270 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %

Přeregistrace vozidel na CNG-BIO splňujících EURO VI

Novelizace nařízení vlády č. 240/2014 Sb. zavádí novou emisní třídu CNG / BIO E6. Do této kategorie budou patřit vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem (výlučně nebo v kombinaci), která zároveň plní normu EURO VI. Kategorie vozidel splňující emisní normu EURO VI tak bude nově rozdělena do dvou kategorií, a to podle typu paliva. 

„Zavedení nové normy bohužel znamená i nutnost dotčená vozidla v systému přeregistrovat. U vozidel kategorie M2 a M3 registrovaných v ČR proběhne přeregistrace automaticky, u ostatních vozidel splňujících výše uvedené podmínky musí provozovatel o přeregistraci požádat,“ doplnil Petr Chvátal.

O novou registraci může dopravce požádat e-mailem na adresu [email protected]. Žádost musí obsahovat soupis registračních značek vozidel, které mají nárok na zařazení do nové emisní třídy, a její přílohou musí být kopie části II. velkého technického průkazu těchto vozidel. U vozidel registrovaných v režimu placení předem lze přeregistraci provést na jakémkoliv distribučním a kontaktním místě, a to vrácením palubní jednotky (ukončením registrace) a vydáním nové palubní jednotky (nová registrace).  

„Obdobně bude muset být v budoucnosti provedena přeregistrace u vozidel splňujících normu EURO VI v případě, že dopravce proveden přestavbu pohonné jednotky na zemní plyn nebo biometan,“ doplnil Petr Chvátal. 

Dynamická změna hmotnosti

Od 1. ledna bude zavedena dynamická změna hmotnostní kategorie. Zařazení vozidla do hmotnostní kategorie se tedy bude měnit v závislosti na připojení a odpojení přípojných vozidel. Sazba mýtného za konkrétní jízdu vozidla bude tedy odvozována od aktuální hmotnosti vozidla (jízdní soupravy) v době jízdy. 

Nově zpoplatněné komunikace

Od 1. ledna 2021 dojde k rozšíření sítě zpoplatněných komunikací o nově zprovozněné úseky dálnic D48 (Rybí – Příbor Východ v celkové délce 11,53 km) a D6 (Nové Strašecí – Krušovice v celkové délce 9,8 km).

Detailní přehled změn v elektronickém mýtném systému je dostupný na stránkách:
https://www.mytocz.cz/emytne/zmeny-2021.

Sazby mýtného platné od 1. ledna 2021 jsou dostupné na stránkách:
https://www.mytocz.cz/emytne/sazby-mytneho-2021.