Categories
Uncategorized

Pět týdnů před startem nového mýtného systému je registrováno 27 % z očekávaného počtu 458 tisíc automobilů

31. 10. 2019
|

Tisková zpráva

|

Author
Myto cz

Praha, 30. října 2019 – Do nového mýtného systému registrovali dopravci během pěti týdnů 122 tisíc automobilů. To je přibližně 27 % z automobilů, kterých se povinnost registrovat se a zajistit si novou palubní jednotku týká. S ohledem na nedostatečný zájem dopravců splnit svou povinnost posílil nový provozovatel mýtného systému informační kampaň v České republice a v Polsku – tedy v zemích, kde zbývá registrovat největší počet automobilů.

Zatímco větší dopravci v režimu následného placení mýtného registrovali již 71 % z očekávaného počtu automobilů (konkrétně 109 tisíc vozidel), malí dopravci registrovali pouze necelých 5 % automobilů (13 tisíc). Z hlediska počtu potřebných registrací zbývá zaevidovat nejvíce vozidel z Polska (94 tisíc), České republiky (70 tisíc) a z Rumunska (28 tisíc).

V rámci informační kampaně ke spuštění nového mýtného systému již CzechToll za první měsíc registrací oslovil telefonicky každého dopravce, který provozuje více než 10 nákladních automobilů, distribuoval celkem 230 tisíc informačních materiálů, odeslal 110 tisíc informačních dopisů poštou a 60 tisíc formou adresného e-mailu. Informace o potřebné registraci šíří CzechToll s pomocí oborových organizací a v současnosti byla online inzerce cílená na dopravce shlédnuta více než sedmi miliony uživatelů internetu z dané cílové skupiny.

Přehled zemí, ve kterých je více než 10 tisíc vozidel bez potřebné registrace do nového mýtného systému

Země Zbývající odhadovaný počet vozidel, u kterých je nutné provést registraci
(zaokrouhleno na tisíce)
Počet registrovaných automobilů
(zaokrouhleno na tisíce)
Procentní podíl již zaregistrovaných vozidel z celkového očekávaného počtu
Polsko

94 000

24 000 20 %
Česká republika

70 000

59 000 45 %
Rumunsko

28 000

7 000 19 %
Německo

26 000

2 000 8 %
Maďarsko

16 000

7 000 32 %
Slovensko

15 000

11 000 42 %
Litva

13 000

3 000 18 %
Bělorusko

10 000

3 000 23 %

Registrace vozidel je možná online na www.mytocz.eu, prostřednictvím vydavatelů tankovacích karet, na vice než 200 obchodních místech a na 15 vybraných pobočkách Hospodářské komory. V případě online registrace obdrží dopravce novou palubní jednotku po úhradě vratné kauce poštou (zaslání zdarma platí při odeslání v rámci České republiky, do Německa, Rakouska, Polska a na Slovensko). 

Kompletní Informace o novém mýtném systému získají dopravci na webu www.mytocz.eu nebo na non-stop zákaznické lince +420 243 243 243.