Categories
Uncategorized

Slovníček pojmů

Přehled a vysvětlení základních pojmů, které se používají v oblasti výběru elektronického mýtného.

Níže uvedené základní pojmy v oblasti výběru elektronického mýtného za užívání zpoplatněných pozemních komunikací mají výhradně informativní charakter.

ve smyslu GDPR je každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou v souvislosti s provozováním systému elektronického mýtného zpracovávány;

je systém elektronického mýtného dle ustanovení § 22 odst. 2 a ustanoven § 22a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění; 

je soubor aplikací pro zpracování agendy sleva na mýtném, spravovaný provozovatelem systému; 

znamená kartu (jinou než platební kartu), jejímž prostřednictvím lze platit v České republice mýtné, kauci a v režimu následného placení i poplatky za služby dle sazebníku, která je přijímána provozovatelem systému; seznam druhů akceptovaných tankovacích karet je k dispozici na kontaktních místech, distribučních místech, na zákaznickém portálu a v zákaznickém centru; 

je doklad o vlastníku a provozovateli vozidla, který obsahuje podrobný technický popis vozidla (u vozidel registrovaných v České republice se jedná o osvědčení o registraci vozidla – část II.); 

znamená bankovní účet provozovatele systému uvedený na zákaznickém portálu; 

znamená provozovatel vozidla a/nebo řidič; 

znamená silniční motorové vozidlo nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny; 

znamená vyhlášku Ministerstva dopravy č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, v platném znění;

znamená vložení údajů o vozidle, jehož provoz na pozemních komunikacích v České republice podléhá povinnostem ve smyslu ustanovení § 20a, § 22, § 22i a § 22j zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ustanovení § 4 až § 8 vyhlášky do systému elektronického mýtného; 

znamená soubor zařízení a služeb, prostřednictvím kterých jsou poskytovány zákaznické služby prostředky dálkového přístupu prostřednictvím internetu a mobilních aplikací. Zákaznická samoobsluha umožňuje uživatelům získat všeobecné informace, vyřídit dotazy, podněty, požadavky a reklamace, uhradit platby související s mýtným vč. kaucí. Personalizované informace poskytuje zabezpečeným způsobem na základě autentizace uživatele;

znamená místo určené Provozovatelem systému pro telefonickou a písemnou komunikaci, kde jsou poskytovány služby spojené s provozem Systému elektronického mýtného; kontaktní informace jsou uvedeny na Zákaznickém portálu;

znamená soubor zařízení a služeb systému elektronického mýtného, prostřednictvím kterých jsou veřejnosti poskytovány všeobecné informace o zpoplatnění komunikací, a přihlášeným uživatelům také služby zákaznické samoobsluhy prostřednictvím dálkového přístupu přes internet a mobilní aplikace; zákaznický portál je umístěn na internetové stránce www.mytocz.eu; 

znamená zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění;

znamená zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění;

znamená záruční listinu vystavenou bankou na základě bankovní záruky a na stanoveném formuláři určeném provozovatelem systému; tento formulář si může provozovatel vozidla vyzvednout na kontaktním místě nebo vytisknout na zákaznickém portálu; 

znamená doklad o předplacení mýtného, doklad o složení vratné kauce za OBU, doklad o doplacení mýtného, doklad o vrácení kauce za OBU, doklad o vrácení předplaceného mýtného, který je vystaven uživateli v okamžiku uskutečnění platby; 

znamená pozemní komunikaci, jejíž užití podléhá úhradě mýtného v souladu s ustanovením § 20 Zákona; 

ve smyslu GDPR znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce, zejména společnost CzechToll s.r.o. 

ve smyslu GDPR znamená jakoukoli operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;