Categories
Uncategorized

Pokuty a doplatky mýtného

Specifikace přestupků, správních deliktů a pokut

Přestupky

Řidič vozidla se v systému elektronického mýtného dopustí přestupku tím, že v rozporu s ustanovením § 22j zákona:

 • použije vozidlo, které není vybaveno funkčním elektronickým zařízením,
 • použije vozidlo, aniž by zadal do elektronického zařízení údaje umožňující stanovení mýtného nebo zadá tyto údaje chybně,
 • použije zpoplatněnou pozemní komunikaci vozidlem, které nebylo zaevidováno u provozovatele systému elektronického mýtného,
 • neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby umožnil kontrolu funkčnosti elektronického zařízení a úhrady mýtného, nebo,
 • nakládá neoprávněně s elektronickým zařízením,
 • nezajistí úhradu mýtného.

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu podle platné legislativy.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel vozidla v systému elektronického mýtného dopustí přestupku tím, že v rozporu s ustanovením § 22i zákona:

 • nezajistí zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného a nenahlásí bez zbytečného odkladu změnu údajů potřebných k zaevidování,
 • nezajistí instalování zaevidovaného elektronického zařízení do vozidla,
 • nezajistí úhradu mýtného,
 • přikáže, dovolí nebo svěří řízení vozidla v systému elektronického mýtného, které není vybaveno funkčním elektronickým zařízením, po zpoplatněné pozemní komunikaci,
 • užije elektronické zařízení určené na konkrétní vozidlo a zaevidované v systému elektronického mýtného do jiného vozidla v systému elektronického mýtného, nebo
 • nepoučí řidiče jím provozovaných vozidel o způsobu nakládání s elektronickým zařízením a jeho užívání.

Za výše uvedené přestupky lze uložit pokutu podle platné legislativy.