Categories
Uncategorized

Montáž Elektronického zařízení (palubní jednotky)

Provozovatel vozidla a v případě registrace vozidla v režimu placení předem rovněž řidič odpovídají za správnou instalaci a umístění elektronického zařízení ve vozidle v souladu s platnou legislativou, podmínkami a návodem k obsluze elektronického zařízení a to tak, aby především umožňovala získání údajů potřebných pro výpočet mýtného a pro výkon kontroly.

Instalací elektronického zařízení se rozumí fyzické propojení elektronického zařízení s elektrickým systémem vozidla. Umístěním elektronického zařízení se rozumí prostorové určení pozice elektronického zařízení na čelním skle uvnitř vozidla.

Elektronické zařízení musí být nainstalováno na vnitřní straně předního skla, v dolní oblasti mezi sloupkem řízení a středem vozidla, přičemž nesmí být zakryto stěrači v parkovací poloze nebo jinými předměty (např. nálepkami), a zároveň nesmí omezovat zorné pole řidiče během jízdy. Elektronické zařízení nesmí být namontováno v oblasti odkládacích přihrádek nebo pohyblivých částí, např. krytů airbagů. Účinek trysek odmrazovače vozidla nesmí být omezen. Zvolené místo instalace musí nabízet dostatečný volný prostor pro bezproblémovou instalaci a obsluhu elektronického zařízení.

Elektronické zařízení nabízí jednoduchou a zároveň flexibilní možnost instalace či odebrání i nevyškolenou osobou. Elektronické zařízení se upevňuje pomocí přísavek připevněných k odnímatelné části krytu elektronického zařízení – tzv. držáku. Ten pak může ve vozidle zůstat i po vyjmutí elektronického zařízení. Připojení do napájecí sítě vozidla je umožněno pomocí kabelu, který se zapojí do zásuvky zapalovače, nebo jiné zásuvky se stejnou specifikací.

Návod zapojení elektronického zařízení k pevné instalaci

(Při připojování elektronického zařízení k pevné sadě nevylamujte zaslepené zdířky na elektronickém zařízení, použijte volnou zdířku po odebraném napájecím kabelu)

Je-li vozidlo vybaveno zařízením nebo úpravou, které by mohly bránit správnému fungování elektronického zařízení (např. pokovené čelní sklo), provozovatel vozidla a/nebo řidič je povinen zajistit instalaci externí antény dodávané provozovatelem systému na žádost a zapojení antény do elektronického zařízení dle návodu k obsluze elektronického zařízení.

Za správné nastavení elektronického zařízení v průběhu registrace odpovídá provozovatel vozidla. Před začátkem a v průběhu jízdy po zpoplatněných pozemních komunikacích je řidič zodpovědný za správné nastavení  počtu náprav.