Categories
Uncategorized

Funkce a popis

Základní principy fungování elektronického zařízení (palubní jednotky)

Elektronické zařízení umožňuje jednoznačnou identifikaci a polohu vozidla systémem elektronického mýtného. Elektronické zařízení je nepřenosné a od 1. 12. 2019 je provozovatel vozidla povinen používat jej při jízdě po zpoplatněných pozemních komunikacích na území České republiky ve vozidle, které podléhá povinnosti platit mýtné. 

V rámci provozu systému elektronického mýtného jsou využívána elektronická zařízení, která v sobě integrují tři klíčové technologie:

  • satelitní GPS technologii pro určování polohy (zajišťuje sběr dat o využívání zpoplatněných pozemních komunikací),
  • GSM / GPRS technologii pro komunikaci v rámci mobilních sítí (slouží pro přenos dat mezi elektronickým zařízením a dalšími informačními systémy v rámci systému elektronického mýtného),
  • mikrovlnnou DSRC technologii pro komunikaci na krátké vzdálenosti (slouží ke kontrole plátců mýtného v rámci procesu kontroly výběru mýtného).

Elektronické zařízení Billien OBU 5051 má rozměry 145 x 92 x 40  mm (bez držáku) a hmotnost přibližně 290 g. Na čelní straně elektronického zařízení se nachází indikační prvky, čtyři ovládací tlačítka a světelné a zvukové signalizační prvky, které řidiči umožňují správně nastavit a používat elektronické zařízení. Nedílnou součástí tohoto elektronického zařízení je i jeho základní příslušenství určené pro instalaci do vozidla prostřednictvím cigaretového zapalovače.

Ve středové oblasti elektronického zařízení se nachází skupina barevně podsvícených symbolů, které mají za úkol indikovat řidiči:

  • stav zůstatku mýtného (prvek 6), 
  • stav baterie a externího napájení (prvek 7), 
  • aktuálně nastavený počet náprav (prvky 8, 9, 10).

Na elektronickém zařízení jsou čtyři tlačítka. Horní tlačítka (prvky 2 a 4) se používají pro přepínaní (rolování nahoru/dolů) mezi povolenými počty náprav pro registrovanou kategorii vozidla. Levé dolní tlačítko (prvek 3) zapíná/vypíná zvukovou signalizaci (pozn.: některé zvuky jsou nakonfigurované jako nevypínatelné, vzhledem k jejich důležitosti). Pravé dolní tlačítko (prvek 5) slouží pro manuální vyvolání komunikace.

Akusticky jsou signalizovány tyto stavy:

  • elektronické zařízení odpojené od externího napájení, 
  • nízký stav baterie, 
  • uzamčení elektronického zařízení,
  • přechody mezi stavy (např. přechod do spánku, aktivace nebo deaktivace elektronického zařízení atd.).

 

OBU 5051
Uživatelské rozhraní OBU 5051