Categories
Uncategorized

Zákaznický portál a zákaznická samoobsluha

Specifikace rozsahu zákaznických služeb, které jsou poskytovány prostřednictvím zákaznického portálu a zákaznické samoobsluhy.

Zákaznický portál poskytuje Provozovatelům vozidel a Řidičům:

 • všeobecné informace o Systému elektronického mýtného, včetně mýtného kalkulátoru pro orientační výpočet Mýtného,
 • přístup do Zákaznické samoobsluhy,
 • ke stažení informační materiály v těchto jazycích: čeština, angličtina, němčina, slovenština, polština, rumunština, maďarština, ruština, bulharština, litevština, srbština, turečtina.

Zákaznická samoobsluha poskytuje Provozovatelům vozidel a Řidičům tyto zákaznické služby:

 • umožňuje Zaevidování Vozidla do Systému elektronického mýtného v Režimu placení předem,
 • umožňuje uzavření a změny Dohody o podmínkách následného placení s odloženou splatností (s Bankovní zárukou) včetně přijímání Bankovních záruk,
 • umožňuje obnovení hesla pro přístup do Zákaznické samoobsluhy,
 • umožňuje dodatečnou úplnou Registraci uživatele v Režimu placení předem,
 • umožňuje po Registraci uživatele provést změnu kontaktních údajů Provozovatele vozidla či změnu způsobu doručování faktur,
 • umožňuje úhradu Kauce,
 • umožňuje úhradu Předplaceného mýtného v Režimu placení předem,
 • umožňuje dodatečnou úhradu dlužného Mýtného za jízdu Vozidla po Zpoplatněných pozemních komunikacích bez Elektronického zařízení (palubní jednotky) nebo s nefunkčním Elektronickým zařízením po zadání potřebných informací Uživatelem (rekonstrukce trasy dle data, místa a času vjezdu na zpoplatněnou komunikaci a výjezdu z ní),
 • umožňuje podání žádosti o doplacení Mýtného z jiného titulu, než neexistujícího či nefunkčního Elektronického zařízení,
 • umožňuje získat elektronické výpisy Mýtných transakcí za období nejvýše posledních tří (3) let a nejvýše za 45 souvislých dní,
 • umožňuje vystavení duplikátů daňových dokladů,
 • umožňuje příjem žádostí o poskytnutí slevy z Mýtného,
 • umožňuje příjem reklamací, stížností a podnětů,
 • umožňuje příjem hlášení o technických problémech,

Podmínkou zpřístupnění zákaznické samoobsluhy je přihlášení uživatele prostřednictvím přihlašovacího jména a přístupového hesla nebo prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci, čímž jsou informace chráněny před jejich zneužitím neoprávněnou osobou.

Upozornění. Vstup do Zákaznické samoobsluhy systému elektronického mýtného bude od 1. 7. 2020, na základě zákona č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci, výhradně s bezpečnostními identifikačními prostředky přes portál eidentita.cz. Více informací naleznete zde.

Vstup do zákaznické samoobsluhy