Categories
Uncategorized

Kontaktní místa

Specifikace rozsahu zákaznických služeb poskytovaných na kontaktních místech

Kontaktní místo je místo, kde jsou poskytovány zákaznické služby, a kde je (mimo jiné) možné uzavřít dohodu o podmínkách následného placení. 

Kontaktní místo poskytuje tyto zákaznické služby:

 • podává informace o systému elektronického mýtného,
 • umožňuje zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného v režimu placení předem, v režimu následného placení nebo registraci uživatele do systému elektronického mýtného v režimu osvobozeném od úhrady mýtného,
 • umožňuje uzavření, změny a ukončení dohody o podmínkách následného placení včetně přijímání bankovních záruk,
 • umožňuje úhradu kauce a výdej elektronického zařízení, jeho vrácení a vrácení neaktivního elektronického zařízení, včetně ukončení registrace vozidla v systému elektronického mýtného v režimu placení předem i režimu následného placení,
 • umožňuje v režimu následného placení, v režimu placení předem a v režimu osvobozeném od úhrady mýtného vyměnit elektronické zařízení v případě jeho technické poruchy nebo jedná-li se o poškozené elektronické zařízení, nebo jej nahradit v případě ztráty nebo odcizení a přijímat s tím spojené hlášení o poruše, ztrátě či odcizení,
 • umožňuje úhradu předplaceného mýtného v režimu placení předem,
 • umožňuje výběr nevyčerpaného předplaceného mýtného při současném vrácení elektronického zařízení,
 • umožňuje dodatečnou úhradu dlužného mýtného za jízdu vozidla po zpoplatněných pozemních komunikacích bez elektronického zařízení nebo s nefunkčním elektronickým zařízením po poskytnutí potřebných informací uživatelem (rekonstrukce trasy dle data, místa a času vjezdu na zpoplatněnou komunikaci a výjezdu z ní),
 • umožňuje podání žádosti o doplacení mýtného z jiného titulu než neexistujícího či nefunkčního elektronického zařízení,
 • umožňuje vrácení elektronického zařízení v Režimu osvobozeném od úhrady mýtného,
 • umožňuje získat elektronické výpisy mýtných transakcí za předchozí kalendářní měsíc s rozpisem po jednotlivých dnech
 • umožňuje vystavení duplikátů daňových dokladů,
 • umožňuje příjem žádostí o vytvoření přístupu do zákaznické samoobsluhy a o obnovení hesla pro přístup do zákaznické samoobsluhy,
 • umožňuje příjem žádostí o poskytnutí slevy z mýtného,
 • umožňuje příjem reklamací, stížností a podnětů,
 • umožňuje příjem hlášení o technických problémech,
 • podává informace o předpokládané výši mýtného podle uživatelem sdělených údajů o trase, čase jízdy a kategorii vozidla,
 • zajišťuje komunikaci v českém a anglickém jazyce, 
 • poskytuje informační materiály v těchto jazycích: čeština, angličtina, němčina, slovenština, polština, rumunština, maďarština, ruština, bulharština, litevština, srbština, turečtina.

Přehled jednotlivých kontaktních míst a informace o nich naleznete v sekci Seznam kontaktních míst, nebo si je můžete prohlédnout na Mapě zpoplatněných pozemních komunikací.

Všechny další podrobnosti o obchodních a komunikačních zákaznických kanálech a o rozsahu služeb, které poskytují, jsou uvedeny v příslušném ustanovení Všeobecných smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného, které jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

 

Seznam kontaktních míst