Categories
Uncategorized

Cookies

Co jsou cookies?

Cookies jsou textové soubory minimální velikosti obsahující nastavení vybraných parametrů používaných na internetovém portálu. Jsou uloženy ve složce na počítači / zařízení, které používá internetový prohlížeč. Používané jsou při opakované návštěvě internetového portálu, nebo zobrazení web stránky, kdy mohou být prohlížečem znovu načteny a odeslány na internetový portál.

Aby se mohly webové stránky správně zobrazovat, potřebujeme sbírat tzv. technické cookies. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas.

Jaké cookies používáme?

Na internetovém portálu používáme cookies pro zlepšení základních funkcí (např. předvyplnění formulářů, uložení osobních nastavení, přihlášení registrovaného uživatele apod.) a cookies třetích stran poskytovatelů služeb jako např. Google Analytics (např. ke sledování návštěvnosti). Tyto služby jsou použity na internetovém portálu, protože je považujeme za užitečné, bezpečné a slouží ke zlepšení použitelnosti a ergonomie internetového portálu.

Technické (nezbytné):

Jsou to cookies a podobné nástroje, bez kterých nemůžete používat naše služby (např. pro správné zobrazení našich webových stránek / funkcí, které chcete využít). Tyto cookies nelze zakázat.

Cookies klíč Doména Typ cookies Expirace Popis
cookies-agreed .mytocz.eu první strana 7 dní Slouží k uložení souhlasu hostů s používáním souborů cookie pro nepodstatné účely
language .mytocz.eu první strana 1h 30min Slouží k uložení jazykové preference návštěvníka
TS00000000076 .mytocz.eu třetí strana Relace F5 ASM cookies (optimalizace komunikace se serverem)
TS8bddd054077 .mytocz.eu třetí strana Relace F5 ASM cookies (optimalizace komunikace se serverem)
BIGipServeryU5zNjXx7RWyT3AZZFTUJA .mytocz.eu třetí strana 8 h F5 Persistence cookies určená pro kontrolu perzistentních spojení
TSPD_101_DID .mytocz.eu třetí strana Relace F5 Proactive Bot Defense cookie
TS016f02ee .mytocz.eu třetí strana Relace F5 ASM cookies (optimalizace komunikace se serverem)
TSb7a5cbef027 .mytocz.eu třetí strana Relace F5 ASM cookies (optimalizace komunikace se serverem)
TS8bddd054029 .mytocz.eu třetí strana 1 h F5 ASM cookies (optimalizace komunikace se serverem)
DPL_P_RID .mytocz.eu třetí strana Relace F5 ASM cookies (optimalizace komunikace se serverem)
TSPD_101 .mytocz.eu třetí strana Relace F5 Proactive Bot Defense cookies
TS8bddd054071 .mytocz.eu třetí strana 1 h F5 ASM cookies
f5_cspm .mytocz.eu třetí strana Relace F5 Monitorování výkonu služby na klientské straně

 

Analytické cookies:

Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci již nejde o osobní údaje, neboť anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme výlučně s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil a pod.).

Povolit Souhlasím

Cookies klíč Doména Typ cookies Expirace Popis
_gat .mytocz.eu třetí strana 33 sekund Jedná se o typ souboru cookies nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webové stránky, ke kterému se vztahuje. Jedná se o variantu souboru cookies_gat, který se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webových stránkách s vysokým objemem návštěvnosti.
_ga .mytocz.eu třetí strana 2 roky Tento název souboru cookies je spojen s Google Universal Analytics – což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookies se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každé žádosti o stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek.
gid .mytocz.eu třetí strana 23 hodin 59 minut Tento soubor cookies je nastaven službou Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a používá se k počítání a sledování zobrazení stránek.
_gfp_64b .mytocz.eu třetí strana 13 měsíců Tento typ cookies slouží pro zlepšení vyhodnocení reklamních kampaní
f5avr1997918565aaaaaaaaaaaaaaaa_cspm .mytocz.eu třetí strana Relace BIG-IP Analytický nástroj pro monitorování služby

 

Ochrana údajů

Používání souborů cookies a nakládání s nimi na internetovém portálu je realizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) případně i dalších právních předpisů, upravujících zpracování a ochranu osobních údajů. V případě, že uživatel při přístupu na internetový portál poskytl některé své osobní údaje takovém je s těmito údaji nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje jsou uvedeny v dokumentu “Zásady zpracování osobních údajů v systému elektronického mýtného v ČR”  v části  „Jak můžete uplatnit svá práva garantovaná GDPR“. Dokument naleznete ke stažení zde.

Nechci používat cookies

Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím “Nastavení cookies” na našich webových stránkách.

Standardní výchozí nastavení většiny internetových prohlížečů umožňuje automatické přijímání a zpracování souborů cookies. V případě požadavku na nepoužívání cookies je možné nastavení změnit v nastavení internetového prohlížeče (informace jak změnit nastavení cookies naleznete v sekci Help, Nápověda nebo Pomoc/Pomocník). Nastavení cookies je platné pouze pro internetový prohlížeč, ve kterém nastavení proběhne. Zakázání cookies pravděpodobně ovlivní funkčnost všech internetových stránek používajících cookies zobrazovaných v daném internetovém prohlížeči.

Jak spravovat soubory cookies?

Uživatel internetového portálu, který má v internetovém prohlížeči povolené přijímání a zpracování souborů cookies a prohlíží internetový portál / web stránku, tím souhlasí s použitím, zpracováním a ukládáním souborů cookies.

Odstranění souborů cookies ze zařízení

Vymazáním historie prohlížení ve svém prohlížeči můžete odstranit všechny soubory cookies, které se ve vašem zařízení již nacházejí. Odstraníte tak všechny soubory cookies ze všech navštívených webových stránek. Upozorňujeme však, že můžete přijít i o některé uložené informace (například uložené přihlašovací údaje, preference na webové stránce a pod.).

Správa souborů cookies, které jsou specifické pro dané webové stránky

Chcete-li získat podrobnější informace o souborech cookies, které jsou specifické pro dané webové stránky, zkontrolujte si ve svém oblíbeném prohlížeči nastavení ochrany osobních údajů a souborů cookies.

Blokování souborů cookies

Většinu moderních prohlížečů můžete nastavit tak, aby zabránily ukládání všech souborů cookies do vašeho zařízení; v takovém případě však některé preference budete muset upravovat manuálně při každé návštěvě webového stránky. Některé služby a funkce navíc vůbec nemusí fungovat správně (např. přihlašování se do profilu).